@-GRIS 16 december 2016
Senaste uppdatering gjord 19 december 18,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Skövde Slakteri sänker också 50 öre v 51
På måndagen visade det sig att även Skövde Slakteri sänker 50 öre innevarande vecka. Det är som vanligt: När priserna går upp, meddelar slakteriet det snabbt, när priset sjunker hålls priset hemligt så länge det går.
Hela prisuppgången de senaste två åren, då svenskt griskött stått starkare än på tiotals år, är utraderad. Vart har pengarna tagit vägen? Jo, troligen på individuella pristillägg vid sidan av det officiella grispriset! En del uppfödare har fått mer, andra mindre. Minst får de som har långt till slakteriet! Sägs det.
Lika behandling av leverantörer upphörde när föreningarna Scan och KLS upphörde. LG 161219

KLS Ugglarps och Dalsjöfors chocksänker 50 öre v 51
Dalsjöfors och KLS Ugglarp chocksänker grispriset 50 öre v 51 till 16,10 kr. Det blir sämsta priset på hela 2016, undantaget januariveckorna. Det har vi inte väntat oss av den urstarka svenska marknaden för svenskt griskött! Vad har hänt? Många jag talat med har trott, och slaktarna har själva sagt det flera gånger under hösten, att vi troligen går in i 2017 med ungefär 2016 års slutpriser. Som skedde för några år sedan. 20-öringen som höjdes inför julslakten, kanske en del också gissat på. Men inte 50 öres sänkning.
Är det en bubbla som spruckit? Står svenska grisköttet så starkt på marknaden, som det sagts? Om ja, då bör vi inte vara tillbaka på ruta ett efter ett omvittnat starkt grisår som 2016. Om nej, då är det något annat som vi vanliga människor inte vet av. Eller bedrar slakterierna oss och stoppar pengarna i egen ficka? (Jag har misstänkt det under senaste halvåret, eftersom de europeiska grispriserna stigit, men inte svenska.)
En ytterligare förklaring är att slakterierna återgått till det bedrägliga beteendet att lura storparten av leverantörerna genom att betala stora personliga leveranstillägg till de som är duktiga förhandlare, på bekostnad av de som inte är uppdaterade om vad priset på en levererad gris bör vara. Vissa uttalanden från slaktare tyder även på detta. Ni som inte tecknat avtal ännu, höj priserna, så ni inte står med Svarte Petter, som många fick göra förr om åren när Scans officiella pris var en liten del av det verkliga priset. I så fall får jag också rikta anklagelser till mig själv, som inte undersökt den verkliga prisnivån och publicerat den som förr. Då måste jag bli bättre!
Varken KLS Ugglarps, Dalsjöfors Kött eller Skövde Slakteri har önskat prata priser med mig i kväll. Så jag har pratat med leverantörer. Därefter kan jag meddela att leverantörer till KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött fått mellan 30 och 40 öre mer i personliga tillägg än för 2016. Det är alltså det minsta man ska ha. Mina sagespersoner tror att andra fått mer.
För Skövde Slakteris del verkar höjningen vara större. Det kan bero på att Skövde tvingats komma ifatt, eftersom man haft en lägre nivå än övriga under 2016. Tommy Ögren sa själv härom veckan att avtalen blir mycket dyra 2017.
-Det blir tufft för förädlingen att betala höjningarna. Förädlingsföretagen får vända på varje slant.
Så de som inte förhandlat klart ännu, bör stå på sig med höjningar i överkant. Exakt vad det handlar om vet jag dock inte.
Det här är alltså den bästa förklaringen till att slaktarnas tidigare prognoser om övergång direkt från 2016 års priser till 2017 års priser inte står sig. De personliga tilläggen har blivit högre än man räknat med och därför är 2017 års ingångspriser nere på 2015 års nivå. Grispriserna blir alltså högre, men det syns inte, eftersom höjningarna är en personlig sak mellan leverantör och slakteri.
Men detta vet ju inte bankerna och inte heller allmänheten. Bankerna ser ju endast de officiella priserna och därmed blir grisnäringen i deras ögon lika olönsam som förr. En bonde som vill satsa på grisar får ganska svårt att övertyga sin bank om att grisar är lönsamt. Men de stora grisföretagarna som kan visa upp sina personliga tillägg kan nog få låna. De har vettiga kalkyler att visa upp. Resultat: De stora grisgårdarna blir större, de små mindre och några nya grisbönder ska vi inte räkna med! Så sköter alltså slakterierna rekryteringen av nya leverantörer!!
Förklaringen till att KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött sänker grispriset till under fjolårets nivå (på papperet) redan v 51 är att det är kutym att ett nytt avtal börjar gälla omedelbart (eller i bästa fall lite retroaktivt, vilket var väldigt vanligt förr). Detta för att få grisleverantörens signatur på kontraktet så snart som möjligt. Nästa sak för mig att utreda är således hur mycket extra socker som lagts på snabba kontrakt. Förr var det som sagts avsevärda summor. Hur det är idag vet jag inte, men jag gissar att det förekommer.
Men i varje fall är grisarna v 51 avsevärt dyrare för slakterierna 2016, än de var 2015, trots ett sänkt officiellt pris.
Man kanske kan jämföra med vad spotgrisar är värda. De leverantörer som inte haft kontrakt, eller inte kontrakterat hela den producerade volymen, har fått ca 19 kr per kg. Eftersom det sällan går att få fatt på priserna från de bäst betalda leverantörerna, kan vi nog säga minst 19 kr per kg gris.
Det har inte gått att få Skövde Slakteris pris för v 51. Jag talade med Tommy Ögren för ett ögonblick, men samtalet bröts. Han var stressad, eftersom han hade mycket att göra och skulle på semester på Mauritius, en liten ö i Stilla Havet utanför södra Afrikas kust. Därifrån går det inte att få några grispriser. I stället ringde jag till några leverantörer, som sa att grispriset för v 51 är oförändrat 16,60 + betydande tillägg. Blir det annat uppdateras @-GRIS.
Att i varje fall vissa leverantörer får väsentligt bättre grispriser 2017 än 2016, med början omedelbart, står alltså klart. Svenskt griskött står således fortsatt starkt!
Skälen till den högre prisnivån är är många: 1. Urstark svensk marknad. 2. Ökad efterfrågan på griskött. 3. Svag svensk krona. Det är dyrt att växla till euro och då blir importen dyr. 4. Brist på griskött i Tyskland under senare tid. 5. En kinesisk marknad som suger upp allt säljbart kött i Danmark, Tyskland, Holland och Spanien, som är de stora exportländerna. Alla parametrar pekar rätt just nu och vi får hoppas även 2017.
I tabellen intill är det fortfarande Ginsten som är klart bäst betalande slakteri och behåller priset 17 kr nästa vecka. Ginsten har också tillägg, men de verkar oftast vara offentliga och jag hör sällan talas om personliga tillägg. Därefter kommer Skövde (om priset trots allt inte är sänkt), Sedan kommer Dahlbergs, som inte höjde inför julen, men nu hamnar på tredje plats, eftersom de har oförändrat pris v 51. Sista tre är således KLS Ugglarps och Dalsjöfors på 16,10 kr och ytterligare 30 öre under kommer Scan på 15,80. Med alltså marknadens största personliga (hemliga) tillägg, eftersom alla slakterier i slutändan betalar lika mycket.
Lövsta Kött har jag med i listan, men inte med priser. Lövsta kommer att höja priset 2 kr 2017 och det är ett officiellt pris, så jag kommer säkert att ha med priserna i fortsättningen. Om Lövsta kan också sägas att man vill ha mycket mer slakt under 2017 och raggar fler leverantörer. Försäljningen ökar och bl a kommer, enligt uppgift, Lövstas kött att finnas på CityGross. CityGross har hittills varit Dalsjöfors starka domän.
Julborden planeras i alla svenska hem just nu och i centrum står som vanligt julskinkan. Den blir dock mindre och mindre för varje år. Orsaken är många singelhushåll. Jag har sett att skivad skinka i små förpackningar är vanliga. Det kan i framtiden hota skinkans position, eftersom den inte enbart är en rätt på julbordet, utan även den mäktigaste och ståtligaste maträtten på julbordet. Skivas skinkan, blir den enbart en grisrätt bland andra.
Som vanligt koras bästa (och sämsta) julskinka. Julskinka är nog även den mest omskrivna maträtten på julbordet. Allt om Mat kom fram till att av 12 skinkor var Scan, Färdigkokt julskinka av rapsgris den bästa skinkan i år. Smålandskött/Ugglarp Kokt julskinka utan svål fick skämmas med sistaplatsen.
Mitt Kök testade 14 skinkor och höll även de Scans Rapsgris-skinka som bäst, medan Ugglarps kom näst sist och CityGross-skinkan kom på 14e plats. Vid Chark-SM nyligen utsågs också Raps-grisskinkan till den bästa. Tre lika resultat kan inte vara fel! Grattis Scan! Jag har redan köpt julskinkan, men kanske blir det även en Raps-grisskinka för att verifiera testerna.
Tyska grispriset faller 6 cent v 51, danska 30 danska öre. Som vanligt faller priserna snabbt, medan de segar sig uppåt under lång tid. /LG161216

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Full fart på all produktion av julskinka, prinskorv till jul! Vi följer våra planer och ser fram emot en bra julförsäljning! Tack för att du håller din anmälan uppdaterad! Notering oförändrad vecka 51.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är bra efterfrågan på grisköttet, men slakt och försäljning går ganska jämt upp. Vi har haft lite störningar i slakten, som dock är åtgärdade. Vi har ett 100-tal grisar överstående. Det är balans för smågrisarna. Priset är oförändrat.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Priserna är oförändrade v 51.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Danish Crown
På den europeiska marknaden för griskött är det slut med julens glädje redan före julaftonen. Från början av den kommande veckan inleder industrin för förädling en nedväxling till lägre varv och många fabriker håller stängt över jul och nyår. Det kommer självklart att märkas på efterfrågan.
-När vi kommer så nära julen att de färska produkterna från förädlingen inte kan nå butikerna före jul, då faller deras behov av råvara ganska markant. Kvar är då de färska detaljerna, men de är mycket koncentrerade till enkla detaljer som inte har samma vikt som försäljningen till industrin, förklarar Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Försäljningen av bacon till den engelska marknaden bromsar också upp markant. I gengäld är det stabil efterfrågan från både Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Fortsatt vänlig marknad, priserna ökar
Den positiva trenden fortsätter på flera länders marknader för slaktgrisar. I en del länder är det oförändrade priser.
Tysklands plus 3 cent pekar tydligt framåt. Höjningen tillskrivs den livliga efterfrågan på slaktgrisar. De belgiska och holländska priserna går upp mer moderat, dvs 2,4 och 2,1 cent.
I Spanien och Frankrike har oförändrade priser rapporterats senaste veckorna och så blev det även denna vecka. Danska priset har gått upp tre gånger i rad, men stannade nu på oförändrat. Sedan tre veckor har Danmark rankas för första platsen bland de fem stora svinländerna. Efter senaste tyska höjningen är Tyskland hack i häl på Danmark.
Trend för tyska marknaden: Slaktveckan börjar avslappnad och vänlig. Med tanke på att julen är nära är efterfrågan på grisar omfattande och levande lagren rensas.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Bästa julskinkan 2016
Som vanligt så testas många julskinkor så här års. Den jag har tittat på finns i det senaste numret av ALLT om MAT. Ett tiotal har avsmakats av en panel bestående av bl a kockar. Skinkorna har belönats med 1 till 5 gafflar, varvid 5 är bäst.
Även i år har Scans rapsgrisskinka placerats högst med 5 gafflar men i år i sällskap med Hälsingestintans gårdsrelaterade skinka. Änglamarks ekologiska får 4 gafflar. 2 och 3 gafflar har skinkor hos Ica, Coop, Lidl, City Gross och Garant erhållit. Sämst med 1 gaffel placerar sig en skinka ifrån Ugglarp som juryn ansåg vara rå, alltså inte färdigkokt.
Dessutom finns det ett flertal lokala tillverkare t ex Nibble-skinkan, skinka ifrån Lövsta kött i Mälarregionen. Troligtvis finns det ett stort antal varianter i hela Sverige. Lägger vi därtill gamla och nya recept som de som köper färsk skinka arbetar med så är varianterna jättemånga och säkert mycket goda.
Var och en är salig på sin julskinka!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄRBlogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 51Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 51 v 50 v 49 v 48
Ginsten Slakteri 70-89 17,00 17,00 17,00 17,00
Skövde Plus ** 73-102,9 16,10 16,60 16,60 16,60
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,10 16,60 16,60 16,60
Dalsjöfors 70-99,9 16,10 16,60 16,60 16,60
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
överst balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 51 v 50 v 49
13,49 Danish Crown 68,0–90,9 dkr 10,30 10,60 10,60
27,32 Nortura 67,1–81,0a nkr 25,54 25,94 26,34
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
14 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,19 Tyskland, 56 % 1,56 1,62 1,59 1,56 1,54
- D:o svenska*** - - - - -
13 dec jämförbara**
18,64 Italien - 1,914 1,901 1,889 1,844
17,52 England - 1,799 1,826 1,818 1,796
15,41 Danmark - 1,583 1,583 1,556 1.529
15,25 Tyskland - 1,566 1,536 1,506 1,486
14,86 Tjeckien - - 1,526 1,522 1,517
14,68 Spanien - 1,508 1,508 1,508 1,508
14,80 Österrike - 1,520 1,499 1,468 1,448
14,61 Frankrike - 1,500 1,500 1,499 1,499
14,35 Polen - - - 1,474 1,453
14,43 Belgien - 1,482 1,458 1,433 1,408
14,30 Irland - 1,469 1,469 1,469 1,469
14,15 Holland - 1,453 1,443 1,424 1,405
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
16 dec
9 dec
2 dec
25 nov
Utbud
2053
2340
2185
2654
Sålda
980
2110
1940
2494
Medelpris, euro
1,55
1,66
1,65
1,63
Lägst
1,53
1,65
1,63
1,61
Högst
1,56
1,68
1,65
1,64
Medelpris, skr
15,09
16,20
16,13
15,95

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 51 v 50 v 49 v 48
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 51 v 50 v 49
9,82
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,90 7,60
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,46
VEZG 56 %b euro 1,28 1,34 1,30
Galtar
8,61
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,90 6,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Pund
11,65
11,46
11,54
11,55
11,41
11,25
10,98
Dollar 9,08 9,06 9,21 9,29 9,19 9,06 8,90
Euro 9,74 9,76 9,78 9,79 9,82 9,91 9,90
Dansk 1,31 1,31 1,31 1,31 1,32 1,33 1,33
Norsk 1,07 1,08 1,08 1,07 1,08 1,09 1,09
Yen 7,90 7,99 8,08 8,23 8,41 8,80 8,67
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 23,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 600 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
302
Basis 7 kg 231 241 241 236 230
513
Basis 30 kg 392 407 407 399 391
309
SPF+Myc 7 kg 236 246 246 241 235
520
SPF+Myc 30 kg 397 412 412 404 396
314
SPF 7 kg 240 250 250 245 239
525
SPF 30 kg 401 416 416 408 400
1380
Økologi 30 kg 1054 1065 1065 1065 1065
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
834
25-kilos Helsegris 780 780 780 780 780
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
551
VEZG 28 kg 56,60 55,30 55,30 53,00 51,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.