Brevväxlingen ska läsas nedifrån och uppåt

________

2011-05-29 svarar jag ICA följande:

Öppet brev nr 2 till Kenneth Bengtsson.

Hej Kenneth.
Jag förstår att Du som VD och koncernchef i ett jätteföretag varken hinner eller kan svara på alla frågor. Jag respekterar att Du utser personer som svarar åt dig.
Svaret av presschef Staffan Ekengren var ännu tommare än de svar jag fått av Rickard Gustafsson. Inte nog med att jag står med två tomma händer, nu står jag även med två tomma påsar. Jag trodde ICA:s affärsidé var att folk skall få hjälp att fylla sina påsar. Rikard talar med kluven tunga, Staffan gör inte ens ett försök att svara på frågorna. Att Ni är ointresserade av en sakdiskussion är tragiskt nog, men vad vinner varumärket ICA på Ert agerande, sluta stoppa huvudet i sanden.

Kenneth, ta ett omtag och fyll mina påsar med relevanta svar. Inte vill du väl att jag skall stå med två tomma händer och påsar när jag besökt marknadsledaren.
Är du karl för din hatt, Kenneth?

Stellan Ericsson.
Lidgris AB

_______

2011-05-25 Svarade jag Staffan

Hej Staffan.

Nu är ni för ynkliga inom ICA.
Du får en chans till att ge ett svar värt namnet.

OSA 27 maj kl 17:00.

Stellan Ericsson

Inget svar kom.
________


2011-05-25 svarar ICA:s presschef Staffan Ekengren följande:

Hej Stellan
Jag har ombetts att svara på ditt mail.

Vi hänvisar till det svar som du har fått från Rickard, han är expert på det här området och det svar du har fått från honom är ICAs svar.

bästa hälsningar
Staffan

_______

2011-05-17

Öppet brev till Kenneth Bengtsson, ICA.


1 mars publicerades en intervju med ICA:s färskvaruchef Rickard Gustafsson i tidningen ATL. Där säger Rickard att ökade kostnader i ett led skall föras vidare i nästa led. Då jag är grisproducent med ökade kostnader för foder under hösten och vintern så var det intressant att fråga Rickard när ICA skall kompensera mig/mina kollegor för den ökade kostnaden och andra ökade kostnader.
Svaret blev som en påse, tomt och innehållslöst, därför att Rickard inte fyllde påsen med något innehåll. Från att lova kompensation för ökade kostnader så blev grismarkanden komplex med en internationell press. Mina avräkningspriser sjönk mellan 1 december och 1 februari med mer än 25 procent, foderkostnaden har sedan ett år tillbaka ökat med mer än 50 procent.
Jag måste ställa frågan till dig Kenneth, VD och Koncernchef. Hur känns det att ha en färskvaruchef inom koncernen som talar med kluven tunga och som inte står för sitt ord?
Rickard efterlyser transparens på grispriserna, den skall tydligen vara enkelriktad, var finns transparensen inom ICA koncernen? Skall Ni ha insyn hos oss vore det rimligt att även vi har insyn hos Er, det kallas för ömsesidig respekt, rätta mig om jag har fel.

Följande citat är hämtat från ICA hemsida. ”Att bidra till en positiv och hållbar utveckling i samhället är en av ICA-koncernens viktigaste utgångspunkter. Vårt arbete med etik och samhällsansvar finns samlat i sju ståndpunkter som vi kallar för ”ICAs Goda Affärer”.”

Jag följer den svenska djurskyddslagstiftningen. Anser Du att jag skall göra det och varför skall jag göra det när inte ICA följer den, dvs säljer kött som inte uppfyller kraven på den svenska djurhållningen? Är det god etik?
Genom att marknadsledande ICA inte medverkar till att höja betalningen för våra grisar blir resultatet utslagning av svensk grisproduktion. På vilket sätt bidrar den utslagningen till ”positiv och hållbar utveckling i samhället” enligt ICA?

Svensk grisproduktion har minskat de senaste 40 åren. Genom ointresse från handeln att dela med sig av kakan så fortsätter minskningen med ökad hastighet. Grisproduktion bedrivs långsiktigt, avelsmaterialet till julskinkorna 2012 semineras nu! Jag tror dessvärre inte Ni begriper det, Ni är alldeles för kortsiktiga i Er tankeverksamhet.

Kenneth Bengtsson, en rak fråga som kräver ett rakt svar, när har ICA tänkt betala vad det kostar att producera grisar i Sverige? Du kanske är sugen på att köpa min del av Lidgris AB?
Låt mig göra en tragisk reflektion. Grannfamiljen belönades i veckan med ett pris för att de som unga bönder verkligen vågat satsa på grisproduktion. Fyra veckor tidigare beslutade de halvera sin produktion pga bristande lönsamhet. Kenneth förstår du läget?

Vad är det för likhet mellan en ICA-handlare och en grisbonne?

Båda behöver långsiktig lönsamhet för sin fortlevnad.

Rickard vågade inte komma till Runda Bordssamtal, vågar Du?

Stellan Ericsson
VD (Verkställande Dräng) Lidgris AB

--------------

2011-04-17

Öppet brev nr 2 till Färskvaruchef Rickard Gustafsson, ICA

Hej och tack för svaret Rickard.

Har Du funderat på att bli politiker? Ditt svar är att betrakta som en politikers, undflyende. Istället för att svara på frågorna så glider fokus över på yttre omständigheter och andras affärer. Det är gott och väl att ni äntligen medverkar till svenskmärkning men när kommer pengarna som kompenserar för ökade foderkostnader? Varför talar du så vackert om kompensation för ökade foderkostnader när du inte ens vill komma och prata med slakterierna och mig. Du skall inte inbilla Dig att Ert anseende ökar när Ni säger en sak och gör en annan. Har Du (läs ICA) gott samvete när Ni säljer kött som inte uppfyller kraven för den svenska djurskyddslagen. Förklara för mig varför jag skall följa den svenska lagstiftningen men inte Ni?
Vänligen men bestämt, svara på mina frågor!

Att Du påstår att Ni har en bra dialog med LRF och grisproducenterna låter ju bra men det hjälper inte mina kollegor eller mig att få stopp på branschens negativa penningflöde. Det är mycket snack och lite verkstad. Det är faktiskt Ni inom handeln som kan göra skillnad nu på en gång.
Ni lever med en framförhållning på era varor med en eller några veckor. Grisproducenterna planerar nu för de eventuella grisar som skall producera griskött till julen 2012. Det går snabbt ta beslutet, att avveckla en olönsam produktion. Att starta upp är däremot en trög process.
För att använda ett ordspråk, man saknar inte kossan förrän båset är tomt.

Rickard, det räcker inte att bara prata, man måste visa aktiv handling, dvs dela med sig av kakan till alla som är med och producerar varan som Ni säljer. Gör man inte det så har man inget att sälja på sikt, men det bekommer väl inte Er.

Rickard, en fotboll kostar 1000 kr. Hur många grisar måste jag sälja med 200 kr i förlust för att ha råd att köpa en fotboll till mina barn?

Du får en chans till att bestämma dag och tid. Plats är fortfarande mitt köksbord.

Stellan Ericsson
Lidgris AB
Bredegården, Tranum
530 30 TUN
0704 17 87 10

--------------

2011-04-15

Hej Stellan och tack för ditt brev!

Precis som jag sa i artikeln i ATL så kan jag återigen konstatera att detta är en komplex fråga där många delar spelar in.

De billiga charkprodukterna i Europa innebär att priserna pressas även i Sverige då flera industrier köper stora mängder billig råvara internationellt. Ett steg för att stödja den svenska försäljningen är införandet av den svenskmärkning på charkprodukter som kommer under året. Där samarbetar ICA med detaljhandeln, LRF och köttbranschen och syftet är att främja svensk köttproduktion, eftersom framförallt grisproduktionen minskar och en stor andel av grisen går till just charkprodukter.

ICA arbetar också vidare med att utöka sortimentet i köttdisken för att få en större differentiering och en ökad försäljning.

Jag tackar för din inbjudan, men i dagsläget har vi en mycket bra dialog med LRF och grisproducenterna och den kommer vi att fortsätta driva under året och där vi bäst kan samarbeta för att stärka den svenska produktionen.

Med vänliga hälsningar,
Rickard Gustafsson


-----------

2011-04-09

Öppet brev till färskvaruchef Rickard Gustafsson, ICA

Du intervjuades i tidningen ATL den 1 mars 2011 om problemet med dålig lönsamhet, för att inte säga brakförluster, för svenska grisproducenter. Du delar in problemet i fyra delar. 1. Följderna efter dioxin i fodret hos Tysklands grisproducenter. 2. Den starka svenska kronan. 3. Stor del av grisen säljs som charkråvara. 4. Den dåliga transparensen i avräkningspriset till bönderna.

Det är intressant att läsa Din lägesanalys och slutsatserna av den. Som du säkert förstår så delar jag inte alla dina tankar. Jag gör ett snabbt försök att sammanfatta lite olika tankar. 1. Märkligt att följderna av den tyska foderskandalen skall slå undan fötterna på mig som grisproducent, rimligen borde priset ökat på min certifierade produktion utan dioxin i fodret. 2. Den starka kronan får jag leva med likväl som jag gjort när den var svag. 3 Fysiskt sett så producerar jag hela grisar och inte bara de godbitar som ni vill sälja. Betalningen för alla delar av grisen måste täcka kostnaden för hela grisen, för att produktionen skall fortleva. 4. Märkligt att transparensen bara skall vara enkelriktad.

Jag är övertygad om, att Du är väl medveten om att den svenska grisproduktionen håller på att krascha. Med den kunskapen citerar jag Dina ord från tidningsartikeln.

”-Ja, får bonden mer betalt så accepterar vi det och för det vidare i värdekedjan. Det får inte vara så att lönsamheten hos primärproducenten försämras när insatsvaror som foder går upp i pris. Ökade kostnader i ett led ska föras vidare till nästa led.”

Det här är mycket intressant. Nu vill jag att du redogör för vilka delar av mina ökade produktionskostnader som detta gäller och vilka som ligger utanför. Frågan ställs i klartext, gäller det även mina ökade kostnader som följd av den omfattande svenska djurskyddslagstiftningen?

För kännedom så har spannmålspriset gått upp 60-90 procent samtidigt som priset på grisar sjunkit med ca 20-30 procent. Rickard, kom fram på banan och visa att det inte bara är tomt snack som du håller på med!
När vi ändå är inne på djurskyddslagstiftningen vill jag att du svarar mig, varför skall jag följa den svenska djurskyddslagen när Du (läs ICA) inte gör det. Var slutar den svenska djurskyddslagen gälla? Frågorna kan tyckas lite filosofiska, är värda att ställas och viktiga att besvaras.

Jag vet att vi har mycket att prata om Rikard. Jag bjuder in dig och representanter för de fyra stora slakterierna till Runda Bords samtal, i mitt kök, om prissättningen av det svenska grisköttet. Du får bestämma dag och tid, så ordnar jag så resten kommer.

Skulle Du bli hastigt sjuk så tillse att Du har en ersättare som kan ställa upp på kort varsel. Har jag fått ihop kedjan från jord till bord så kan plötsligt inte en viktig länk saknas för då blir det inte något samtal.

Jag som bjuder in är grisproducent, en vanlig ”bonne”, som ser hur konkursen närmar sig för aktiebolaget men även hur mina kollegor i branschen (för)blöder ekonomiskt.

Stellan Ericsson
Lidgris AB, Lidköping