Info om kursen och hur du anmäler finns på www.hmh.slu.se eller hos kursledaren
Sylvia Persson; 0511-67000, 070-6968702, sylvia.persson@adm.slu.se