Kör grisarna till Ukraina i stället för Ica!

I Dagens Industri kan man läsa att dagligvaruhandeln inte kommer att acceptera några prishöjningar. ”Leverantörerna skall inte stjälpa över sina kostnader på konsumenten” eller ”Leverantörerna måste rationalisera”.

Dessa uttalande får mig att undra vilken planet dagligvaruhandeln med ICA i spetsen befinner sig. Det känns som ett helt universum mellan svenskt lantbruk och
dagligvaruhandelns företrädare.

Men nu är det dags att slå tillbaka. När skall detaljhandeln börja rationalisera? När det gäller griskött får grisuppfödaren, industrin och dagligvaruhandeln ungefär var sin tredjedel av konsumentpriset exkl moms. Det borde vara ganska lätt att plocka bort kostnader för handeln. Det enda man gör är att erbjuda den färdiga produkten i affären. Det kan inte vara så jobbigt och dyrt.

Det finns butiksyta för 70 miljoner människor och vi är bara 9 miljoner. (Tänk om slakten hade en sådan överkapacitet!) Handeln jagar livet ur leverantörerna i stället för att själva rationalisera.

Varför ifrågasätter ingen dagligvaruhandeln och deras effektivitet? Har detaljhandeln blivit så mäktig att ingen törs granska dess maktposition. Med den ”fetaste” reklambudgeten i Sverige vågar kanske media inte kritiskt granska. Om någon skulle våga, skulle man finna ökade marginaler för handlaren, dvs att leverantörerna har tvingats sänka priset mer än handlaren har sänkt priset till konsument. Det är således i de egna leden dagligvaruhandeln skall leta om man skall hitta låga priser till konsumenten.

Under grisupproret i augusti, september hördes många röster att vi skall stoppa leveranserna till ICA. I framtiden kanske vi kan sälja till Ryssland, Vitryssland eller Ukrania. Där betalas grisuppfödaren ofantligt mycket bättre än det pris som dagligvaruhandeln i Sverige erbjuder. Hatet mot dagligvaruhandeln och slakten växer sig långt mycket starkare än grisuppfödarens vilja att förse den svenska konsumenten med svenska livsmedel.

Nej, låt bilarna med grisar och griskött rulla ut ur landet! /070105

Lars Hultström
ordförande
Sveriges Grisproducenter