Lars Hultström
Fors Säteri, 641 97 Katrineholm
Tel 0151-702 55, 070-870 25 51
info@forssateri.sewww.forssateri.se

Född 28 maj 1954
Gift med Mona, 2 barn Mattias 26 år och Maria 25 år

Utbildning
Lantbruksskola Stenkvista 1974-75
Fil kand i ekonomi Uppsala Universitet 1977-78.
Driftsledarkurs Sala 1979
Datastudier Uppsala 1980
Lantmästarutbildning 1982-83

Arbete
1975-76 Odal Maskin som säljare och leveransman
1980 börjar på Fors Säteri som arbetsledare.
Tar över driften successivt från 1983 och framåt.

Gårdarnas utveckling
Växtodling 250 ha, skog 300 ha
Fors Säteri byggs ut 1990 från 150 suggor till 220 suggor
Wegersberg köps in 1972 och en nötköttsproduktion byggs upp.
Som mest 72 dikor plus inköpta kalvar = 300 slaktdjur.
1993 läggs nötproduktionen successivt ner.
1994-95 byggs för 250 suggor integrerad produktion.
1999 inköps Blackstaby Gris AB. Integrerad grisproduktion om 550 suggor.

Övriga uppdrag:
Styrelsemedlem i Sveriges Grisproducenter 2003 - 20070619
Ordförande i Sveriges Grisproducenter 2004 -20070619
Styrelsemedlem i HS Konsult AB 2004 -
(Husållningssällskapens bolag i Sörmland, Uppland, Stockholm, Örebro Västmanland, Gävleborg och Dalarna.)
Styrelseordförande i HS Konsult AB 2006 -
Ordförande Swedish Meats 2007 -
Styrelseledamot Scan AB 2007 -
Styrelseledamot i HKScan 2009 -

Positiva sidor
Är matematiskt lagd. Bra sifferminne
Lätt att uttrycka mig i skrift
Håller gärna föredrag eller tal inför andra människor
Inga problem med media

Personligt
Lätt för kontakter
Envis
Drivande

Intressen
Idrottsintresserad
Golf (8 i hcp)
Bordtennis (div 3)
Skidåkning

Relaterade artiklar
Reklamkupp: Göran Persson blir grisuppfödare på Torp
Swedish Meats blir blåslampa bakom Scans grisnoteringar

Egna artiklar
Kör grisarna till Ukraina i stället för till ICA
Äras den som äras bör!